Covid-19: Förberedelser för en ökning av vårdens kapacitet och pressvisning av mobil sjukvårdsmodul för intensivvård

26 mars: Region Skåne förbereder för en ökning av vårdens kapacitet, pressvisning av mobil sjukvårdsmodul för intensivvård och aktuella siffror.

Region Skåne förbereder för en ökning av vårdens kapacitet

Nu förbereder Region Skåne sig för att öka kapaciteten i sjukvården. En av åtgärderna är att skapa extra vårdplatser i vårdmoduler som ska ligga i anslutning till sjukhuset i Helsingborg. Detta blir en resurs för hela Skåne.

Jämfört med de andra storstadsregionerna befinner sig Region Skåne i ett tidigt skede med förhållandevis få fall av covid-19. Antalet fall kommer enligt Folkhälsomyndighetens prognos att öka och därmed behovet av intensivvårdsplatser. Sjukvården måste därför successivt öka sin kapacitet.

– Vi planerar för en upptrappning för att kunna öka kapaciteten av vårdplatser. Det gör vi baserat på Folkhälsomyndighetens prognos om antal covid-19-smittade som kan komma att behöva sjukhusvård. Prognosen omfattar patienter inlagda på intensivvård, vårdavdelningar och i isolering, säger Alf Jönsson, regiondirektör i Skåne.

Alla sjukvårdsförvaltningar i Skåne förbereder för en kapacitetsökning. På samtliga sjukhus pågår planering för hur patienter ska vårdas och nya avdelningar har etablerats.

– Vi måste planera för ett stort antal covid-19-smittade i Skåne, men samtidigt kunna bedriva övrig akut vård och vård som inte kan vänta. Det är viktigt att all vård fortsätter vara patientsäker och jämlik, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Förutom vårdplatser och material, är vårdpersonal en kritisk resurs i arbetet med att förstärka sjukvården. En av de åtgärder för att förstärka personalkapaciteten är därför att tillsammans med lärosätena intensifiera utbildningen av intensivvårdssjuksköterskor. Region Skåne har också begärt särskilda flygtillstånd från regeringen för att leveranser med skyddsutrustning beställda från Kina snabbare ska kunna transporteras hit.

Under torsdagsförmiddagen hade Region Skåne en pressträff som bland annat handlade om vårdens kapacitetsökning. Den kan ses på facebook.com/regionskane

Pressvisning av mobil sjukvårdsmodul för intensivvård

Region Skåne har begärt att få ta del av Socialstyrelsens mobila sjukvårdsmoduler för att på så sätt stärka både krisberedskapen och intensivvårdskapaciteten i Region Skåne och i den södra sjukvårdsregionen. Försvarsmakten hjälper till med transport och uppbyggnad av modulen som kommer att placeras vid Helsingborgs lasarett.

Media bjuds in till pressvisning under uppbyggnadsfasen där representanter från Region Skåne, Socialstyrelsen och Försvarsmakten kommer att berätta mer om det gemensamma arbetet och planerna framöver.

Aktuella siffror

I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.
Antal konstaterade fall i Skåne: 256
Antal provtagna i Skåne: cirka 3 400
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 21, varav 5 i intensivvård
Antal dödsfall: 3

Råd till allmänheten

  • Stanna hemma om du känner dig förkyld. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Ha ingen närkontakt med personer över 70 år.
  • De flesta med symptom behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring 1177 eller din vårdcentral om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se – här hittar du också självskattningstestet.
  • Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se eller folkhalsomyndigheten.se eller ring 113 13.
  • Om du är över 70 år – försök att hålla dig hemma och be om hjälp.
  • Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket.

 

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Mer information

Mer om covid-19 - coronavirus (skane.se)

Information om covid-19 på andra språk (skane.se)

Pressbulletin om covid-19 (skane.se)

Coronaviruset - information för dig som vill veta mer (1177.se) 

Frågor och svar om covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta (folkhalsomyndigheten.se)

Krisinformation från svenska myndigheter och teckentolkad information (Krisinformation.se)

Smittskyddslagen och smittspårning (1177.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter