Cancervården på Skånes universitetssjukhus siktar på internationell kvalitetsstämpel

Skånes universitetssjukhus söker för att bli ett Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården.

Snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för cancerpatienter och högre kvalitet i cancervården. Det är målet när Skånes universitetssjukhus söker för att bli ett Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården. Nu har flera steg tagits för att få den internationella kvalitetsstämpeln.

Vad innebär en ackreditering?

Att vara ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre innebär att man uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning. Det innebär att patienten kan räkna med att flera aktörer tar ett samlat för ansvar för cancervården.

– Anledningen till att vi och våra samarbetspartners vill ackreditera oss är att vi alltid vill ge den bästa vården till våra patienter och ge utmärkta förhållanden för forskning. Vi ser att en tydligare koppling mellan forskning och cancervården gör att forskningen snabbare kommer patienterna till nytta, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus.

Kvalitetsstämpel för cancervården

Det har även visat sig att universitetssjukhus som är ackrediterade har bättre möjligheter att ingå i nätverk och attrahera forskningsmedel.

Ackrediteringen fungerar som en kvalitetsstämpel för hur sjukhuset jobbar med cancervård och forskning.Att få en ackreditering är en process med flera delar. Skånes universitetssjukhus har fått godkänt i de tre första stegen, och kan nu ansöka om ackrediteringen.

– Eftersom det inte är självklart att få ansöka om en ackreditering är det glädjande att vi kommit så här långt och att vi nu är ytterligare ett steg närmare, säger Björn Ekmehag.

Granskning väntar

Under 2020 ska Skånes universitetssjukhus både granska sin egen verksamhet och bli granskade av representanter från OECI (Organisation of European Cancer Institutes) för att se till att alla krav uppfylls. Först under våren 2021 kan Skånes universitetssjukhus vara ackrediterat, och därmed bli ett av de första universitetssjukhusen i Sverige med denna kvalitetsstämpel.

Om OECI (Organisation of European Cancer Institutes)

OECI, Organisation of European Cancer Institutes, grundades 1979 och har sedan 2008 erbjudit ett ackrediteringsprogram som syftar till att bistå europeiska cancerinstitut med att implementera kvalitetssystem för cancervård. Det finns 68 europeiska cancerinstitut, varav 19 är ackrediterade som Comprehensive Cancer Centres, CCC (i Norden är Oslo och Helsingfors ackrediterade).

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter