• Tre personer sitter i en laboratoriemiljö

    Anna Blom, professor, leder laborationerna som här görs av doktorand Rebecca Trattner Evetovics och filosofie doktor Myriam Martin, på Klinisk kemi och farmakologi i Malmö.

Blodtest kan ge bättre behandling för reumatiker

Med hjälp av ett blodprov kan patienter med svår reumatisk sjukdom i framtiden få en bättre diagnostik och behandling. Anna Blom, professor inom medicinsk proteinkemi, forskar nu kring nya sätt att hjälpa patienterna.

Anna Blom har inlett en forskningsstudie tillsammans med bland annat Karolinska Institutet i Stockholm.  

– Vi hoppas att i framtiden kunna använda blodtester på kliniken för att följa sjukdomsaktivitet i njuren vid den reumatiska sjukdomen SLE. Testet kan då vägleda kring behandling och förbättra för patienten, säger Anna Blom som är knuten till Klinisk kemi och farmakologis verksamhet.

Svår behandling

Anna Blom leder utveckling av biomarkörer som exempelvis C4d i komplementsystemet, en del av vårt immunförsvar. Blodtestet, som mäter biomarkör C4d i blodet, lanserades nyligen av ett företag i Lund i samarbete med Annas forskargrupp.  

Hur många patienter kan få svår reumatisk sjukdom? 

– Upp till 30 procent av patienter med reumatiska sjukdomen SLE kan råka ut för svåra njurproblem. I Sverige insjuknar cirka 400 patienter i SLE varje år. Behandlingen är svår och medicinerna kan ge allvarliga biverkningar. 

– Sjukdomsaktiviteten i njuren är svår att uppskatta och ofta krävs en biopsi, vilket är ett ingrepp som medför risker. I stället mäter vi biomarkören C4d i enkelt blodprov, säger Anna Blom. 

Hur kan biomarkören spela en viktig framtida roll? 

– Nivån på denna biomarkör speglar sjukdomens aktivitet vilket i sin tur påverkar val av behandling. Att komplementsystemet bidrar till SLE är känt sedan länge, säger Anna Blom.  

Vilket är målet för att hjälpa patienterna? 

– Vårt mål nu är att hitta bästa sätt att mäta aktivering av komplement. Då kan vi snabbt fånga upp skov av sjukdomen, hjälpa till vid val av behandling och följa upp. 

Kronisk sjukdom 

En reumatiker kan inte bli helt frisk från SLE, men symtomen kan lindras med hjälp av läkemedel mot smärtan och inflammationen. Patienterna kan få ökade problem med njurarna och få skov av sjukdomen. Med rätt behandling kan skoven minska. 

Cellhämmande mediciner, så kallade cytostatika, och kortison kan hjälpa vid svåra reumatiska besvär vid SLE. 

Vad är en biomarkör? 

En biomarkör är en mätbar indikator av sjukdomstillstånd. Här handlar det om en särskild biomarkör som kallas C4d.  

Är biomarkören, C4d, den bästa att undersöka i forskningsstudier? 

– Vi tror på att C4d är den bästa biomarkören för att mäta aktivering av komplement i njurarna, men det finns andra biomarkörer som föreslagits av forskargrupper i bland annat USA och Danmark.  

– Därför planerar vi i höst att gemensamt jämföra våra tester. Vi kommer att analysera blodprover från tusentals patienter med SLE från Sverige och Schweiz. I ett större samarbete ingår bland annat en ledande forskare, SLE reumatologiprofessor Anders Bengtsson vid Skånes universitetssjukhus. 

Om SLE och blodtestet 

Blodtestet finns redan tillgängligt.

SLE, systemisk lupus erythematosus, är en kronisk inflammatorisk sjukdom som hör till de reumatiska sjukdomarna. Nio av tio som får sjukdomen är kvinnor.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter