Affisch i form av en pratbubbla där det står Säg till om du behöver hjälp med att få kontakt med dina nära och kära

Besöksförbudet hävs även i Region Skåne

Folkhälsomyndigheten har i dag föreslagit att beslutet om ett allmänt besöksförbud på kommunala äldreboenden ska hävas. Region Skåne kommer att följa detta beslut även för den skånska hälso- och sjukvården.

Det innebär att det generella besöksförbudet på sjukhus och mottagningar som gällt under coronapandemin kommer att upphöra och även i Region Skåne återgå till tidigare regler. Lokalt kan besöksrestriktioner finnas utifrån de förutsättningar som gäller för respektive verksamhet.

– Det är viktigt att kunna skydda våra mest sjuka och sköra patienter och vi ska nu titta på hur vi kan möjliggöra för säkra besök och ta fram rekommendationer för hur dessa ska se ut. Samtidigt är närståendes möjlighet att vara delaktiga oerhört viktigt och därför välkomnar vi beskedet om att besöksmöjligheterna utökas. Det innebär också ett ansvar. Vi måste tillsammans även fortsättningsvis bidra till att minska smittspridningen och följa rekommendationerna om att stanna hemma när vi har symtom, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det generella besöksförbudet kommer att upphöra att gälla från och med den 1 oktober.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter