Avtal tecknat kring antikroppstester för Skånes invånare

Region Skåne har upphandlat tjänster för att erbjuda utökad antikroppstestning, enligt uppdrag från regeringen. Sex leverantörer kommer att stå för provtagning och analys av provsvaren.

- Det är glädjande att intresset har varit stort från leverantörernas sida och vi hoppas få till en god tillgänglighet med hjälp av avtalen. Upphandlingen bidrar till att vårdcentralerna kan fokusera på andra ärenden som patienter behöver hjälp med, säger Lisbeth Cederwald, biträdande förvaltningschef Medicinsk service.

Erbjudandet om antikroppstester kommer att finnas på ett antal orter över hela Skåne och gäller för folkbokförda i Skåne över 18 år. Egenavgiften är 200 kr, enligt regionfullmäktiges beslut.

I samband med uppstart kommer mer information att finnas på 1177.se kring vilka leverantörer och vilka orter som är aktuella. Uppstarten beräknas till mitten av augusti.

Region Skåne har redan påbörjat antikroppstestning av hälso- och sjukvårdspersonal, vilket sker i egen regi.

Leverantörer som Region Skåne slutit avtal med angående antikroppstestning:

Vingåkers Vårdcentral AB (Doktor.se), Digital Medical Supply Sweden AB (KRY), Vaccina AB, Capio Go AB, Doktor24 Healthcare AB, Werlabs.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter