En hand som håller i provtagningsrör

Alla medarbetare i kommunal vård- och omsorg kan testas för covid-19

Från och med idag utökas testningen för covid-19 till att gälla personal inom kommunal vård- och omsorg och alla privata vårdgivare. Den utökade testningen innebär även att alla medarbetare i Region Skåne nu har möjlighet att testas.

Alla medarbetare i Region Skåne har nu möjlighet att testas vid symtom. Även alla som arbetar inom kommunal vård- och omsorg har denna möjlighet plus alla medarbetare hos privata vårdgivare, både i Region Skåne och i kommunala verksamheter. Bland de privata vårdgivarna ingår exempelvis alla assistansbolag.

Fortfarande är det bara personer med symtom som ska testas och det är närmaste chef som avgör om medarbetaren ska testas.

Den utökade testningen av personal bedrivs i ett eget spår och är inte sammankopplad med den utökade egenprovtagning för allmänheten som håller på att byggas upp.

– Vi testar personal i ett separat spår eftersom alla som har minsta symtom måste stanna hemma i en vecka, varav minst två feberfria dagar. De som får ett negativt provsvar kan gå tillbaka till arbetet snabbare, som vid en vanlig förkylning. De som konstateras ha covid-19 måste stanna hemma tills de är smittfria. På så sätt minskar vi smittspridningen, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

För att bli testad ska medarbetare ha symtom på covid-19 som feber och/eller luftvägssymtom som snuva/halsont/hosta/andningsbesvär/plötsligt luktbortfall. Testet måste göras senast 72 timmar efter första symtomen och det är medarbetarens närmsta chef som beställer testet.

Region Skåne har för närvarande åtta provtagningsenheter i Skåne där testet kan utföras.

Hittills har cirka 9 000 tester genomförts av personal inom vård- och omsorg. Av de testade har nio av tio kunnat återgå snabbare till jobbet efter en negativ test.

Region Skåne kommer som planerat att införa möjlighet till självtest, där invånare med symtom kommer att kunna beställa ett test via 1177.se. På fredag kommer Region Skåne att informera mer om införandet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter