Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne pratar mot kameran vid presskonferensen

Alla har ett ansvar att hejda smittspridningen

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i Skåne. Än så länge har detta inte lett till en ökad belastning på sjukvården. Nu gäller det att alla hjälps åt att förebygga ytterligare smittspridning.

Antalet smittade skåningar är nu i genomsnitt över 100 per dag. Det är den högsta nivån någonsin av bekräftade fall. Det beror till stor del på att fler provtas nu jämför med i våras. Men det är också ett faktum att en större andel av de som provtas för covid-19 är positiva nu jämfört med för några veckor sedan.

– Det är ett tecken på att smittspridningen ökar i samhället, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

Bland yngre och medelålders

Framförallt har smittan ökat bland yngre och medelålders och majoriteten av dem har milda symtom.

– Vi har fortfarande en låg andel fall bland äldre och det är väldigt positivt, säger Eva Melander.

Den ökade smittspridningen har inte heller lett till en ökad belastning på sjukvården – inte ännu. Men för att sjukvården inte ska riskera att drabbas av samma belastning som i våras måste smittspridningen i samhället hejdas.

Smittspridning i samhället

Den senaste tidens smittspridning har alltså inte skett inom vård och omsorg utan i samhället i stort: på fester, vid begravningar, på arbetsplatser och i samband med fritidsaktiviteter.

Eva Melander påminner därför om hur viktigt det är att alla håller sig till de numera välbekanta rekommendationerna och hjälps åt för att förebygga smittspridning.

– Hela den svenska modellen bygger på att vi alla har ett ansvar. Det handlar bland annat om att fundera på om man ska gå på den där festen man blivit bjuden på, inte åka kollektivt om det går att hitta andra sätt, hjälpa äldre släktingar att handla så att de inte tvingas ut och arbeta hemma om man kan.

Svårt att hinna smittspåra

Den stora ökningen av positiva fall gör att smittspårningsenheten har svårt att hinna med att ringa upp alla som fått positivt provsvar.

– Sitt inte vänta på att bli uppringd utan följ direkt råden på 1177.se. Råden gäller både den som är smittad och de som lever i samma hushåll, säger Eva Melander.

Den som fått ett positivt provsvar ska logga in i e-tjänsterna och läsa journalanteckningen där.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter