Aktuellt smittläge covid-19: Stabilt smittläge och ökad provtagning

Under de senaste tre veckorna har Region Skåne kraftigt utökat möjligheterna för invånare att göra självtest och väntetiden har kortats väsentligt.

Totalt har all slags provtagning för covid-19 i Skåne fördubblats på fyra veckor. Trots det syns ingen större ökning av andelen positiva fall utan de ligger stabilt kvar på 1-2 procent.

Smittan finns kvar i hela länet och varje dag registreras i genomsnitt ett 40-tal positiva fall. Det är fortfarande åldersgruppen 19-49 år som dominerar de positiva fallen i statistiken. I dagsläget vårdas 14 patienter på sjukhus varav 3 på intensivvårdsavdelning. Bland äldre ligger antalet positiva fall kvar på en låg nivå, detsamma gäller antalet smittade på särskilda boenden i kommunerna.­

– Det är glädjande att smittläget i Skåne är så pass stabilt som det är och att vi i dagsläget inte ser tecken på några större utbrott. Jag vill rikta ett stort tack till alla invånare i Skåne för flera månaders uppoffringar i vårt gemensamma arbete för att begränsa smittspridningen. Men även om läget är stabilt i Skåne just nu så gäller det att fortsätta hålla i och hålla ut ett tag till, säger smittskyddsläkare Eva Melander. 

Aktuella siffror

Lägesbild covid-19 i Skåne finns aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter