Aktuellt smittläge covid-19: Stabilare samhällssmittspridning i Skåne

Smittspridningen i Skåne har under den senaste veckan bromsat in en aning, men ännu registreras nya covid-19-fall varje dag från alla delar av Skåne. Totalt sett har antalet fall minskat i alla åldersgrupper, men det är fortfarande åldersgruppen 19-4

– I nuläget är det faktiskt bara en procent av alla som provtas som har covid-19. Övrigas symtom beror på något annat än covid-19, vanligen en annan virusinfektion. Så här en bit in på höstterminen är det ganska vanligt med olika typer av förkylningar. Men även här gäller det att stanna hemma tills dess att man känner sig pigg och tills symtomen har klingat av, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

Covid-19 bland äldre ligger kvar på en låg nivå, likaså antalet smittade på särskilda boenden i kommunerna. Antalet inlagda med covid-19 på sjukhus minskar långsamt och i dagsläget vårdas elva patienter på sjukhus varav tre på intensivvårdsavdelning.

– Under veckan har vi kraftigt ökat tillgängligheten till egenprovtagning och hoppas att det ska korta väntetiderna för alla som behöver ta ett virustest. Våra nya provtagningsplatser dit man kör med egen bil är uppskattade och vi tittar nu på hur vi kan utöka dessa ytterligare, säger Eva Melander.

Det är viktigt att veta att provtagning görs för att identifiera personer som är sjuka i covid-19. Virustest (PCR) kan inte användas som ett test för att definiera att man tillfrisknat från covid-19 sjukdom och får inte heller utnyttjas i syfte att användas som friskintyg för verksamheter.

Aktuella siffror

Lägesbild covid-19 i Skåne finns aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter