Aktuellt smittläge covid-19: Smittspridningen fortsätter öka i hela Skåne

Just nu ökar antalet fall av covid-19 i Skåne. Den senaste veckan har antalet positiva fall ökat från i genomsnitt 59 till 69 fall per dag. Samtidigt har fler inom den kommunala omsorgen insjuknat i covid-19.

– Det är oroväckande signaler om att smittan åter syns inom den kommunala omsorgen eftersom det drabbar äldre och sköra. Vi måste verkligen hjälpas åt nu så att detta inte skenar iväg. Fortsätt håll avstånd, tvätta händerna ofta och avstå från att träffa andra om du känner dig sjuk. Telefon- och videosamtal är ett bra sätt att hålla kontakt om man inte vill utsätta varandra för smitta, säger smittskyddsläkaren Eva Melander.

Fortfarande är det en klar dominans av smittade inom åldersgruppen 19-49 år, men under veckan har även ett 30-tal fall registrerats hos äldre över 70 år. I dagsläget vårdas 15 patienter på sjukhus varav två på intensivvårdsavdelning.

Att bo tillsammans med smittad

Region Skåne har tagit fram rekommendationer för hur man ska agera om man bor i samma hushåll som en covid-smittad. Bakgrunden är Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om att så kallade hushållskontakter till smittade kan betraktas som smittade.

– Det här innebär att man ska stanna hemma från arbete och gymnasieskola och följa våra instruktioner vad gäller provtagning och att hålla avstånd till andra. Barn i förskola och grundskola behöver inte stanna hemma om de inte har symtom, säger smittskyddsläkaren Eva Melander.

Aktuella siffror

Lägesbild covid-19 i Skåne finns aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter