Aktuellt smittläge covid-19: Ökningen av antalet smittade i Skåne fortsätter

Smittspridningen i Skåne har den senaste veckan fortsatt att öka. Flera av de smittade har varit på utlandsresa.

Vecka 33 registrerades 249 nya fall vilket motsvarar cirka 35 nya fall per dag. Antalet inlagda med covid-19 på sjukhus i Skåne har ökat något. I dagsläget vårdas 22 patienter på sjukhus varav 3 på intensivvårdsavdelning.

– Vi ser en viss ökning av smitta i alla åldersgrupper, men gruppen 20-49 år sticker ut allra mest. Däremot är det i dagsläget fortfarande få äldre som insjuknar, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare.

Flera smittade under resa

De allra flesta har smittats i Sverige men flera har även smittats under utlandsresa. I de fall där det finns uppgifter om smittland noteras att många har besökt länder i sydöstra Europa och på Balkan.

– I många länder pågår en omfattande spridning av covid-19. Om man får symtom som feber, snuva, halsont, huvudvärk, muskelvärk, försämrat lukt- och smaksinne, magbesvär och diarréer inom 14 dagar från att man kommit hem från resa i de här länderna eller andra riskområden så kan det vara ett tecken på covid-19. Då ska man stanna hemma för att undvika att smitta andra och via 1177.se kan man beställa ett covid-19-test (PCR), säger Per Hagstam.

Höststart och fortsatta rekommendationer

I samband med att skolorna har startat igen är det också många fritidsaktiviteter som återupptas. För att undvika ytterligare smittspridning är det därför viktigt att alla fortsätter hjälpas åt att följa rekommendationerna. Att hålla avstånd och tvätta händerna är viktigt både på arbetsplatser, i skolan och på fritiden.

– Hur smittspridningen kommer att utveckla sig under hösten är svårt att säga. Men om ett par veckor börjar vi nog kunna se hur återgången till jobb, skola och fritidsaktiviteter har påverkat smittspridningen, säger Per Hagstam.

Aktuella siffror

Lägesbild covid-19 i Skåne  finns aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter