Aktuellt smittläge covid-19: Fortsatt stabilt läge i Skåne

Smittspridningen i Skåne har den senaste veckan legat kvar på en stabil låg nivå och antalet fall bland äldre över 70 år nu är ytterst få. Den stabila trenden gäller även för inneliggande patienter med covid-19 på sjukhus.

Utmaningen är nu att försöka hålla kvar det gynnsamma läget. Smittskydd Skåne får signaler från kommunerna om att det emellanåt är alldeles för trångt på vissa platser som till exempel på badstränder.

– Vi kan inte nog säga hur viktigt det är att fortsätta hålla avstånd till varandra, helst två meter. Det gäller exempelvis i kollektivtrafiken, i butiker, på restauranger, träningsanläggningar, stränder och på andra allmänna platser, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare.

Under vecka 29 analyserades 5 988 prover varav 2 543 var självtester som hade beställts via 1177.se. Av alla dessa var 2,5 procent positiva.

Förra veckan konstaterades något fler fall men det avspeglar snarast den ökade mängden självtester via 1177.se. I nuläget finns det därför inget som talar för en ökad smittspridning i Skåne.

– Merparten av de nya fallen är yngre och medelålders och vi ser ytterst få fall bland äldre över 70 år vilket är mycket glädjande, säger Per Hagstam.

I veckan presenterade Folkhälsomyndigheten tre möjliga framtidsscenarier för hur smittspridningen kan komma att se ut under hösten och vintern. Allt från att smittan successivt avtar under senare delen av hösten till scenarier med uppblossande lokala utbrott eller i värsta fall en omfattande spridning under en längre tid.

– Exakt hur det kommer att se ut i Skåne är omöjligt att säga, men om vi alla fortsätter att följa de råd och riktlinjer som finns kan vi ha en bra chans att till fortsatt låg smittspridning i Skåne, säger Per Hagstam.

Aktuella siffror

I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen. Den utökade provtagningen kommer sannolikt att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Lägesbild för covid-19 i Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter