Aktuellt smittläge covid-19: Fortsatt smittspridning i samhället

Smittspridningen i Skåne har den senaste veckan legat på en jämn nivå med i genomsnitt cirka 45 nya fall per dag. Samtidigt har smittspridningen bland äldre minskat. Under de senaste två veckorna har endast ett fall registrerats på äldreboende.

I dagsläget vårdas 13 patienter på sjukhus i Skåne varav 3 på intensivvårdsavdelning. Under förra veckan registrerades 300 nya fall.

– De senaste dagarna har antalet inlagda patienter med covid-19 blivit färre i Skåne. Detta kan hänga samman med att majoriteten som smittas tillhör åldersgruppen 20-49 år och där blir inte lika många så allvarligt sjuka att de behöver sjukhusvård, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

I Region Skåne har självtesterna ökat rejält. Förra veckan genomförde 3923 skåningar med symtom egen provtagning via 1177.se. Det är en ökning med 30 procent på bara en vecka.

– Det här är oerhört positivt. Vi har stort tryck på beställningar av självtester just nu och vi utökar kapaciteten succesivt. På det här sättet kan vi begränsa smittspridningen tillsammans. Det handlar om att göra ett virustest (PCR) redan när de första symtomen dyker upp. Det kan exempelvis vara lätt snuva, halsont, hosta, feber, försämrat lukt- och smaksinne eller andnöd. Det är också väldigt viktigt att man stannar hemma från arbete, skola och fritidsaktiviteter så fort man känner av minsta symtom, säger Eva Melander.

Hittills har endast personer som bor och är folkbokförda i Skåne kunnat beställa självtest på 1177.se, men från och med måndag kan alla som vistas i Skåne som är folkbokförda i Sverige och har e-legitimation också beställa självtest om de har symtom på covid-19.

Aktuella siffror

Lägesbild covid-19 i Skåne finns aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter