Aktuellt smittläge covid-19: Fortsatt samhällssmittspridning i Skåne

Smittspridningen i samhället fortsätter men har ändå stabiliserat sig. Spridningen syns i hela Skåne och det är fortfarande åldersgruppen 19-49 år som dominerar de positiva fallen i statistiken.

Samtidigt har 1177 på telefon under den senaste veckan fått allt fler frågor som gällt luftvägsinfektioner hos barn. Smitta bland äldre ligger kvar på en stabilt låg nivå, likaså antalet smittade på särskilda boenden i kommunerna. Antalet inlagda med covid-19 på sjukhus minskar långsamt och i dagsläget vårdas tio patienter på sjukhus varav två på intensivvårdsavdelning.

– Efterfrågan på virustest har ökat rejält den senaste veckan och det tolkar vi som att fler följer vår uppmaning om att testa sig vid minsta symtom. När man börjar känna sig sjuk är det viktigt att man går hem från skolan, arbetsplatsen eller fritidsaktiviteten och stannar hemma till dess att man testat sig och vet om symtomen beror på covid-19 eller annan luftvägsinfektion som är ganska vanligt under den här årstiden, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

Aktuella siffror

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter