Aktuellt smittläge covid-19: Få äldre som smittats med covid-19 i Skåne

För fjärde veckan i rad pendlar det genomsnittliga antalet nya konstaterade covid-fall i Skåne stabilt kring 20 per dag.

Sedan den 3 juli kan alla med symtom beställa hem ett självtest för covid-19, vilket tyder på att de allra flesta som smittas numera fångas upp genom virustesterna.

– Det är bra att vi har fått ned smittspridningen i Skåne på sådana nivåer som möjliggör en mer allmän smittspårning. På så sätt kan vi vidta åtgärder för att förhindra vidare smittspridning och tidigt bryta smittkedjor, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Problemen med egenprovtagningen lösta

De problem som uppkom i samband med egenprovtagningen för ett par veckor sedan har till stora delar lösts. När det var som värst kunde upp till en fjärdedel av proverna inte bedömas. Numera är det endast knappt en procent av proverna som inte går att bedöma.

– Vi ser en viss minskning i antalet genomförda prover den senaste veckan, vilket förmodligen beror på att det är färre som uppvisar symtom under sommaren.

Totalt har endast sex personer över 70 år konstaterats med covid-19 i Skåne under vecka 30, samtidigt som uppemot 1 200 personer i åldersgruppen 70+ har provtagits.

– Vi vet att det är de äldre som drabbas hårdast av sjukdomen, därför är det oerhört viktigt att de särskilda boendena fortsätter att följa de basala hygienriktlinjerna och att man som anställd stannar hemma så fort man känner sig det minsta lilla sjuk.

Även sjukhusvården präglas av få inlagda med konstaterad covid-19. Den senaste veckan har det som mest varit två patienter med konstaterad covid-19 i intensivvård och tio patienter på vanlig vårdavdelning.

Allas ansvar att följa rekommendationerna

Trots den goda utvecklingen kan hösten bli ett bekymmer om inte alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Sommaren med skollov och semester har gjort det lätt för oss att hålla distansen och undvika trånga utrymmen. Den stora utmaningen blir till hösten, när semestrarna och skolloven tar slut. Då är det allas ansvar att fortsätta undvika trängsel, stanna hemma när man uppvisar minsta symtom, tvätta händerna ofta och nysa och hosta i armvecket, säger Eva Melander.

Aktuella siffror

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Lägesbild covid-19 i Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter