Aktuellt smittläge covid-19: Ännu smittspridning i hela Skåne

Efter ett par veckors inbromsning har antalet fall ökat något men smittspridningen ligger kvar på en stabil nivå i Skåne. Smittan finns kvar i hela länet och varje dag registreras drygt ett 30-tal positiva fall.

Det är fortfarande åldersgruppen 19-49 år som dominerar bland de positiva fallen.

Antalet inlagda med covid-19 på sjukhus har legat på en relativt låg nivå de senaste veckorna, men har nu ökat något och i dagsläget vårdas 18 patienter på sjukhus varav 3 på intensivvårdsavdelning. Bland äldre ligger antalet fall kvar på en låg nivå, detsamma gäller antalet smittade på särskilda boenden i kommunerna.

– Nu återstår det att se hur allt utvecklar sig när vi under hösten i allt större utsträckning träffas och umgås inomhus. Att provta sig vid symtom på covid-19 är viktigt för att begränsa smittspridningen, men det absolut viktigaste är skydda varandra mot covid-19 genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid sjukdom, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

Kortare tid för att boka självtest

Den totala testkapaciteten har utökats rejält för att korta väntetiderna för självtester. Det handlar bland annat om att det nu finns flera tillgängliga tider att boka på apotek men också åtta nya provtagningsplatser där man i sin bil kan göra ett självtest. På flertalet ställen är det nu oftast bara en dags väntan på självtester som har bokats på 1177.se.

– Det är mycket positivt att tillgängligheten till provtagningen för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och medborgare har ökat. Provtagning tillsammans med smittspårning är en viktig pusselbit i arbetet för att begränsa pandemin, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

Det finns för tillfället cirka 15 000 bokningsbara tider för självtester på 1177.se, men en genomgång visar tyvärr att många bokar tid för ett självtest som de sedan inte använder.

– Om man inte längre behöver sin tid uppmanar vi att man snarast avbokar den via 1177.se. På så sätt hjälps vi åt att ytterligare korta ner väntetiderna för de som verkligen är sjuka och behöver boka en tid för självtest, säger smittskyddsläkare Eva Melander.


Aktuella siffror

Lägesbild covid-19 i Skåne finns aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter