Vecka med fokus på patientupplevelse

Empati är nyckelordet när Cleveland Clinic denna vecka är i Skåne för inspirationsdagar, workshops och verksamhetsbesök om patientens upplevelse av vård och hälsa.

Trots medicinska resultat i världsklass är det inte säkert att upplevelsen motsvarar förväntan. Varje kontakt har betydelse, från bemötandet i digitala tjänster, telefon och reception till hur läkaren agerar i vårdsituationen. Det vet vi i Region Skåne och det vet vår systerorganisation Cleveland Clinic i USA.

Lära av en av världens främsta

Cleveland Clinic är en av världens främsta hälso- och sjukvårdsorganisationer, rankad nummer 2 i USA, och har sedan femton år arbetat intensivt med att förbättra upplevelsen för patienter såväl som för medarbetare. ”Patient first” är mantrat och alla anställda kallas vårdgivare, oavsett profession. 

– Var och en kan bidra till upplevelser i världsklass och som organisation ska vi ge ännu bättre förutsättningar. Vi kan och ska kombinera medicinska resultat med empati. För att kunna ställa om mot bättre hälsa för fler måste vi utgå från individens behov och samverka för att skapa sömlöshet mellan digitalt, fysiskt, promotion, prevention och vård, säger Alf Jönsson, regiondirektör.

Utbyte av erfarenheter

Patientupplevelsevecka blir startskottet för ett utbyte mellan Cleveland Clinic och Region Skåne. 

Huvudpunkter är två inspirationsdagar med sjukvårdsförvaltningarnas ledningar då flera av Region Skånes egna verksamheter också står på scen. Psykiatrin berättar om sin satsning ”Peer support” – att anställa patienter som experttillgång för både verksamhet och patienter. Skånes universitetssjukhus har bjudit med sig en anhörig som delar berättelsen om hur det är att stå bredvid när någon i ens närhet får bröstcancer.  

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter