Trenden med färre trycksår fortsätter

Färre patienter på de skånska sjukhusen har trycksår och Region Skåne ligger bättre till än rikssnittet. Det bekräftar den senaste nationella mätningen.

Trycksår kan orsaka mycket lidande och förebyggande arbete är därför högt prioriterat i Region Skåne. Vi arbetar för att ingen patient ska få trycksår under tiden på sjukhus.

Bättre än rikssnittet för fjärde året i rad

För att följa förbättringsarbetet genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) varje vår en nationell mätning av förekomsten av trycksår.

I årets mätning hade 10,5 procent av patienterna på de skånska sjukhusen någon form av trycksår, jämfört med rikets snitt på 12,3 procent. Det innebär att Region Skåne är bättre än rikssnittet för fjärde året i rad och trenden med färre trycksår fortsätter.

Diagram över andelen trycksår.

Tydligt fokus på frågan

Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) har de senaste åren uppnått mycket goda resultat i mätningen. Andelen patienter som drabbats av allvarliga trycksår under vårdtiden ligger där på 1,3 procent i år. Den låga siffran beror bland annat på att medarbetarna hat haft ett långsiktigt fokus på frågan.

– Våra medarbetare arbetar engagerat mot trycksår, både förebyggande och i omvårdnaden. Vi har tydliga rutiner för riskbedömning, ser till att tidigt sätta in åtgärder för de som ligger i riskzonen och följer noggrant upp vad som har hänt om någon patient ändå råkat ut för trycksår, förklarar sjukhuschefen Johan Cosmo framgångarna på CSK.

Om du är inlagd på sjukhus kan du själv medverka till att minska risken för trycksår. Det är bra om du försöker röra dig i sängen och pratar med personalen om du ligger obekvämt eller har ont.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter