Träning stärker cancerpatienter

Sedan några veckor tillbaka erbjuds patienter som genomgår cytostatikabehandling på Helsingborgs lasarett att ingå i en träningsgrupp.

Projektet drivs av cancerrehabiliteringsmottagningen i samarbete med onkologimottagningen (som tillhör Skånes universitetssjukhus) och Friskis och svettis.

– Målet med projektet är inte att undersöka om träning gör nytta under och efter cancerbehandling, det finns redan gott om forskning som visar det. Vi vill implementera ett evidensbaserat träningsprogram och få igång en välfungerande vårdprocess, säger projektledaren Patrik Göransson som till vardags är psykolog på cancerrehabiliteringsmottagningen.

Skapa goda levnadsvanor

Från början var tanken att träningen skulle ske på lasarettet. Det visade sig dock vara svårt att hitta en bra lösning inom sjukhusets väggar. Stegvis växte tanken på att hitta en samarbetspartner utanför lasarettet fram. Valet föll på den ideella föreningen Friskis och svettis.

Patrik Göransson menar att det finns många fördelar med att träningen bedrivs i en ”vanlig träningslokal”.
– Det handlar om att skapa goda levnadsvanor. Genom träningspassen får deltagarna en introduktion till gymmiljön. Steget att fortsätta träna blir därmed mycket mindre än om gruppträningen hade skett på lasarettet.

Träning som sjukvårdande behandling

I samband med att patienten startar sin cytostatikabehandling går det ut en kallelse till fysioterapimottagningen. Där gör fysioterapeuten Mårten Larsson en bedömning av patientens fysiska kapacitet. Om det inte finns några fysiska hinder erbjuds patienten att delta i två träningspass per vecka under en tolvveckorsperiod.

– Träningspassen leds av tränare från Friskis och svettis, men jag är alltid på plats. Vi har det medicinska ansvaret och min roll är att göra en bedömning av vad som är rätt nivå för var och en av deltagarna vid varje träningstillfälle. Det innebär en extra trygghet för patienterna, säger Mårten Larsson.

Efter de tolv veckorna gör han ytterligare bedömning som mynnar ut i en plan för fortsatt träning, antingen inom primärvården eller på egen hand med fysisk aktivitet på recept.

Social samvaro ger stöd

Träning kan förebygga biverkningar och sena komplikationer som kan uppkomma efter cancerbehandling. Det besparar patienten lidande och kan dessutom ge en bättre följsamhet i behandlingen, ett bättre behandlingsresultat och minska behovet av vårdinsatser. 

Men träningen fyller också andra funktioner. 
– Många vittnar om att de finner stöd i att få prata med andra som befinner sig i en liknande livssituation. Det förs många viktiga och värdefulla samtal i anslutning till träningspassen, säger Mårten Larsson.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter