Två personer i operationskläder under en njurtransplantation

Satsning på njursjukvård ska ge patienter bättre livskvalitet

Med bättre förebyggande vård och med fler njurtransplantationer ska färre patienter behöva dialys.

Transplantationsverksamheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö har utvecklats de senaste åren och antalet njurtransplantationer nådde 2017 och 2018 rekordnivåer.

Målet är att öka andelen patienter som transplanteras innan de blir så sjuka att de behöver dialys. Den årliga dödligheten bland patienter i dialys är ungefär 20 procent. För en njurtransplanterad patient är motsvarande siffra 2-3 procent.

– Resultatet av en transplantation blir dessutom bättre om den görs innan patienten behöver behandlas med dialys, säger Alireza Biglarnia, överläkare transplantationskirurg på Skånes universitetssjukhus.

Ökad kunskap om donation

För att öka transplantationerna måste även antalet levande donatorer bli fler. Under 2019 vill man därför bygga upp en struktur med donationsansvariga läkare och sjuksköterskor på alla sjukhus som utreder donationer i Södra sjukvårdsregionen.

Sjukvården behöver bli bättre på att informera patienter och anhöriga om donation. Ett informationsmaterial om levande njurdonation har tagits fram som ska användas i hela Södra sjukvårdsregionen.

– Ofta informeras det för sent om det här med levande donatorer, det finns felaktig information på nätet och medarbetare inom sjukvården är inte alltid så välinformerade. Den här informationen ska ges till patienten i ett tidigt skede, säger Alireza Biglarnia.

Utvecklar förebyggande insatser

Parallellt med att utveckla transplantationsverksamheten arbetar man även med att utveckla de förebyggande insatserna och dialysbehandlingarna.

– Målet är att färre patienter ska behöva dialys som ofta är förenat med dålig livskvalitet och hög dödlighet för den enskilda patienten och med höga kostnader för samhället, säger Anders Christensson, cheföverläkare inom njurmedicin på Skånes universitetssjukhus.

I det förebyggande arbetet tittar man särskilt på hjärt- kärlsjukdomar och högt blodtryck då det har en koppling till kronisk njursjukdom.

– Kroniskt njursjuka har en hög dödlighet i hjärt- kärlsjukdom och högt blodtryck är oftast orsaken till kronisk njursvikt. Vi tittar därför på hur patienterna kan få en bättre blodtrycksbehandling. Det är även viktigt för att en transplanterad njure ska hålla länge, säger Anders Christensson.

Fakta: Njursjukvård i Södra sjukvårdsregionen

  • Cirka 91 000 personer har halverad njurfunktion
  • Drygt 900 patienter har dialys
  • Varje år genomförs 65-70 njurtransplantationer på Skånes universitetssjukhus
  • 1050 patienter kontrolleras årligen efter njurtransplantation

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter