Region Skåne berörs inte av läckta telefonsamtal hos 1177 Vårdguiden

Media har rapporterat om att en säkerhetslucka hos en underleverantör för 1177 Vårdguiden på telefon har upptäckts och åtgärdats.

Underleverantören har anlitats av tre regioner; Stockholm, Värmland och Sörmland. Region Skåne har inte anlitat denna underleverantör.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter