Person med långt blont hår sitter vid cafébord, håller händerna runt en rosa kopp

Region Skåne arbetar för mer jämlik sjukskrivning

En ny rapport från Riksrevisionen visar att kvinnor som diagnosticeras med en lindrig eller medelsvår psykisk sjukdom är sjukskrivna 30 procent mer än män vid samma bedömning av arbetsförmågan.

Granskningen baseras på data från över 60 000 patienter i Region Skåne med professor Ingemar Petersson, försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare, som rådgivare.

– Alla läkare som sjukskriver vill göra det på ett så korrekt sätt som möjligt. Dock kan det komma in faktorer som vi inte är medvetna om. En möjlig förklaring kan vara att kvinnor är mer öppna än män inför att vara sjukskrivna, säger Ingemar Petersson.

– Forskning har visat att kvinnor jämfört med män i genomsnitt tänker mer på att förebygga ohälsa. En annan möjlig förklaring kan vara normer bland läkare, som kanske är mer benägna att sjukskriva kvinnor, trots att de har en likvärdig arbetsförmåga.

Att tänka tvärtom

Region Skåne arbetar för jämlikhet när det gäller sjukskrivning, exempelvis när det gäller att alltid tänka tvärtom när man ställer frågor till kvinnor respektive män. Men granskningen ger utrymme för utökad analys. 

Anja Nyberg, hälso-och sjukvårdsstrateg med fokus på det försäkringsmedicinska området i Region Skåne, menar att det finns en mängd saker att uppmärksamma när det gäller sjukskrivning.
– I statistik baserad på läkarintyg för sjukskrivning kan vi till exempel se att yngre läkare sjukskriver mer jämställt än äldre läkare. Varför är det så?

En nationell fråga

Rapporten från riksrevisionen ger Region Skåne ett bra underlag för att arbeta vidare med sjukskrivning utifrån patientsäkerhet med ökat fokus på genusskillnader. Ett arbete som redan pågår med utbildningar i försäkringsmedicin, utbildning om olika föreställningar om kön genom en nyligen framtagen webbutbildning om genus.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter