En ambulans står parkerad med öresundsbron i bakgrunden

Premiär för Region Skånes psykiatriambulans

Nu har den så kallade psykiatriambulansen börjat att rulla i sydvästra Skåne.

Den som kontaktar 112 på grund av akut psykisk ohälsa, kan nu få möta psykiatrisjuksköterska och ambulanssjuksköterska redan i hemmet.

Enheten för Prehospital Akut Psykiatri (PAP) är ett pilotprojekt för att ge ökad förståelse för psykisk ohälsa inom den prehospitala vården. 

Uppdrag via 112

En psykiatrisjuksköterska och en ambulanssjuksköterska bemannar enheten tillsammans. Uppdragen kommer via 112 och omfattar akuta psykiska tillstånd, exempelvis psykoser eller suicidsituationer. Målet är snabbare och säkrare bedömningar på plats, samt ett ökat kunskapsutbyte mellan psykiatrin och den prehospitala vården.

– Vi ser en ökning av den psykiska ohälsan, både i antal sökande till våra akutmottagningar och i samhället i stort. Genom att stärka det prehospitala mottagandet, kan fler patienter få en bedömning redan i hemmiljön och från början komma till rätt vårdnivå, säger Hans Brauer, verksamhetschef vuxenpsykiatri Malmö.

Ett pilotprojekt som ska utvärderas

Projektet pågår under tre år och kommer därefter att utvärderas. Erfarenheterna från projektet ska användas för att utveckla det prehospitala bemötandet av patienter med psykisk ohälsa. Projektet ska också ge underlag för att avgöra om verksamheten med PAP-enheten ska bli permanent och införas i hela Skåne.

PAP-enheten är i drift alla dagar mellan klockan 15.00 och 01.00 och täcker Malmö, Svedala, Skurup, Vellinge och Trelleborg kommuner.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter