Patienter botade från hepatit C i unikt projekt

På sprutbytet i Malmö erbjuds personer smittade med hepatit C medicin mot sin infektion. Anders Gullberg är en av dem och han är nu botad från sjukdomen som kan leda till allvarliga leverskador.

– Det är underbart. Jag vågade knappt tro att det var sant när jag fick besked om att den var helt borta. Jag trodde att jag skulle ha smittan resten av mitt liv kanske få skrumplever, säger han.

Av de 50 personer som ingår i projektet har drygt hälften slutfört behandlingen och är nu botade från sjukdomen.

Kan leda till allvarliga sjukdomar

Hepatit C är en infektion som främst drabbar personer som injicerar droger. När man först smittas ger den små eller inga symptom men på sikt kan den leda till allvarliga följdsjukdomar som skrumplever eller levercancer.

Anders Gullberg smittades för många år sedan, men det var när han började gå på sprutbytet som han testades och fick besked om att han bar på smittan. När hepatitprojektet startade var han en av dem som genast anmälde sitt intresse för att delta.

Effektivt läkemedel

Det finns inget vaccin mot hepatit C men sedan några år tillbaka finns det läkemedel som effektivt botar sjukdomen. Inledningsvis var detta läkemedel väldigt dyrt och det var bara ett fåtal som kunde få tillgång till det.

Dessutom det har ansetts svårt för vården att nå den här gruppen och få dem att fullfölja en behandling. Projektet i Malmö visar att så inte är fallet.

– Vi söker upp patienterna där de är och erbjuder behandling, säger Marianne Alanko Blomé, enhetsansvarig läkare för sprutbytet vid infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Smittskydd Skåne.

Hon driver hepatitprojektet tillsammans med överläkare Anna Jerkeman, Infektionskliniken, och överläkare Martin Bråbäck, Beroendecentrum. Genom att finnas på sprutbytet som många med aktivt injektionsbruk  regelbundet besöker, kan vården erbjuda provtagning, diagnos och behandling på ett och samma ställe.

Minska spridning av smittsamma sjukdomar

Hepatit C är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen och det innebär att man som smittad är skyldig att berätta om sin sjukdom i alla kontakter med vården. Att bli botad från hepatit C innebär att man slipper detta och många av patienterna vittnar om vilken befrielse det är att slippa det stigma som smittan har inneburit.

Men den största vinsten med att bli botad är givetvis att man slipper att drabbas av allvarliga och livshotande följdsjukdomar som smittan kan medföra.

Och för samhället i stort är det förstås alltid en vinst när spridningen av smittsamma sjukdomar minskar. Världshälsoorganisationen, WHO, har som globalt mål att eliminera hepatit C som ett hot mot folkhälsan till år 2030. Projektet i Malmö är litet steg på vägen mot det målet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter