Ny tjänst ska stärka sjuksköterskornas roll i vården

Region Skåne inrättar en ny tjänst som regional chefsjuksköterska. Uppdraget är att utveckla det strategiska patientsäkerhetsarbetet och stärka sjuksköterskornas professionella roll i vården.

Tillsammans med regional chefläkaren ska regional chefsjuksköterska leda Region Skånes strategiska patientsäkerhetsarbete. Hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom menar att båda professionerna behöver vara representerade i det arbetet, läkaren med det medicinska perspektivet och sjuksköterskan med omvårdnadsperspektivet.

– Chefsjuksköterskan blir också viktig i vårt arbete med att förbättra invånarnas och patienternas upplevelse av hälso- och sjukvården i Region Skåne, säger Pia Lundbom.

Hitta förbättringsområden

I den nya tjänsten ingår också att leda regionens nätverk av chefsjuksköterskor, identifiera gemensamma förbättringsområden och skapa förutsättning för utveckling av dessa områden.

Den regionala chefsjuksköterskan ska också arbeta med att utveckla sjuksköterskeyrkets karriärstegar. Enligt Pia Lundbom är detta avgörande för att Region Skåne ska lyckas behålla sina kompetenta sjuksköterskor och öka attraktiviteten i det kliniska arbetet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter