Ny kirurgisk metod förbättrar behandlingen av livmodercancer

Livmodercancer är den vanligaste gynekologiska cancerformen i Sverige och drabbar varje år cirka 1600 kvinnor.

Med dagens sätt att behandla livmodercancer kan det vara svårt att identifiera patienter som löper större eller mindre risk att ha tumörspridning till lymfkörtlarna. Ibland opereras alla lymfkörtlar bort på patienten, vilket inte alltid är nödvändigt, och kan medföra att patienten drabbas av lymfödem.

Men en ny metod, utvecklad på Skånes universitetssjukhus och studerad tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset, kan minska riskerna.

Lymfödem i benen vanlig komplikation

Livmodercancer behandlas genom att man opererar bort livmoder och äggstockar samt eventuellt även med strålning och cellgifter. I samband med behandlingen utreds även om cancern spridit sig till lymfsystemet. I många fall har det hittills krävts att ett stort antal lymfkörtlar opereras bort.

- I en femtedel av de här fallen drabbas kvinnorna av lymfsvullnad i benen vilket skapar ett livslångt lidande, säger Jan Persson, överläkare inom gynekologiska tumörsjukdomar på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet..

Säkrare behandling

I studien har Jan Persson och hans forskargrupp tittat närmare på lymfkörtlarnas anatomi. Utifrån detta har de sedan utvecklat en metod som kirurger kan använda för att med större träffsäkerhet än tidigare hitta de körtlar som har störst risk att drabbas av metastaser.

Bland annat sprutas ett kontrastmedel in som blir självlysande vid särskild belysning. Kirurgen kan då se hur lymfbanorna går och exakt avgöra var de lymfkörtlar med störst risk att vara sjuka sitter. Det innebär att behandlingen på ett bättre sätt kan anpassas till den enskilde patientens sjukdom.

Ingreppet blir i de allra flesta fall mindre omfattande än tidigare och utsätter patienten för mindre lidande.

Bättre diagnostik

Metoden har testats på 257 patienter som löpte högre risk för att cancern skulle ha spridit sig till lymfsystemet samt på 160 patienter som löpte en lägre risk.

- Studien visar att vi identifierar 99 procent av de patienter som har sjuka lymfkörtlar vilket innebär att den med fördel kan användas istället för att som tidigare ta bort samtliga lymfkörtlar. 

- Sammantaget ger metoden både en förbättrad diagnostik, en mindre omfattande kirurgi och en väsentligt minskad risk för bestående men till en lägre kostnad för sjukvården, säger Jan Persson.

Resultaten ligger också till grund för förändringar av det nationella vårdprogrammet för livmodercancer.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter