Ny endoskopiutbildning för sjuksköterskor för att korta köer

Med start i januari nästa år har sjuksköterskor möjlighet att vidareutbilda sig till endoskopister.

Traditionellt utförs gastroskopi och koloskopi av läkare. Eftersom många sjukhus har stora svårigheter att rekrytera endoskopister har Södra sjukvårdsregionen drivit på för att skapa utbildningen, som startar på Blekinge Tekniska Högskola i januari 2020.

Endoskopi är en undersökning där man med en videokamera på en fiberoptisk slang kan se hur mage och tarmar ser ut från insidan, via en TV-skärm. Man kan också ta vävnadsprover och göra mindre ingrepp.

Allt större behov

Samtidigt som det är brist på endoskopister ökar behovet av endoskopi-undersökningar. En anledning är att endoskopi är den främsta diagnosmetoden för cancer och eftersom vi blir allt fler äldre behöver fler undersökas.

Region Blekinge och Region Skåne inför dessutom screening för tarmcancer 2020, vilket också kommer att öka behovet av endoskopister.

– Framför allt mindre sjukhus har stora problem att rekrytera endoskopister, med köproblem som följd. Därför har vi samarbetat inom Region Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne för att hitta lösningar på problemet. På köpet blir detta en möjlighet för sjuksköterskor att kompetensutvecklas, säger Birger Pålsson, som är docent i kirurgi, verksam vid Regionalt Cancercentrum Syd och en av initiativtagarna.

Det finns 20 platser på utbildningen och sjuksköterskor inom Södra sjukvårdsregionen har förtur. 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter