utrustning för självtest

Nu får 15 000 kvinnor möjlighet att göra sitt HPV-test hemma

Under september skickar Region Skåne ut ett självtest för gynekologisk cellprovtagning till 15 000 skånska kvinnor.

Provtagningen är frivillig och kommer att rikta sig till kvinnor som annars skulle fått en kallelse till cellprovtagning på en barnmorskemottagning.

Syftet är att få ännu fler kvinnor att göra en gynekologisk hälsokontroll för att tidigt kunna upptäcka cellförändringar.

− Vi vet att många kvinnor uteblir från besök hos barnmorska, kanske på grund av tidsbrist eller att man känner obehag inför undersökningen. Nu får de chansen att göra ett lika säkert cellprov hemma, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för klinisk genetik och patologi i Region Skåne.

Beprövat test

Sedan 2017 skickar Region Skåne ut självtest till kvinnor som uteblivit från cellprovtagning under de senaste sju åren.
− Gensvaret från dessa kvinnor har varit stort och många väljer att skicka in sitt självtest för analys. Nu blir vi först i landet med försöket att skicka självtest istället för en kallelse till barnmorskemottagning, säger Gunilla Bodelsson.

Självtestet består av en bomullspinne för provtagning, provtagningsanvisning, transporthylsa och svarsbrev.

HPV

Pilotprojektet omfattar 15 000 slumpmässigt utvalda kvinnor och gäller den gynekologiska hälsokontrollen för kvinnor som är äldre än 30 år, eftersom det är i den åldersgruppen som HPV-analys (Humant Papillom Virus) utförs på cellprovet.

− Nu hoppas vi på ett stort gensvar och att många skickar in sitt prov. Om pilotprojektet faller väl ut kan självtest komma att erbjudas alla skånska kvinnor.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter