Naloxon räddar liv i Skåne

Skåne var först i landet att på bred front erbjuda Naloxon, ett läkemedel som häver en överdos av opioider som heroin. Hittills har 1 000 kit delats ut och över 80 av dem har använts i skarpt läge.

I den lilla röda väskan ligger två doser Naloxonsprej tillsammans med en instruktionsfolder och ett andningsskydd för att göra inblåsningar. Kitet delas ut till patienter som fått naloxon utskrivet och genomgått en utbildning i hur man använder det.

– I stort sett alla våra patienter har någon gång varit med om att någon i deras närhet har tagit i en överdos och många har sett vänner och närstående dö av det, säger Pernilla Isendahl, som är verksam på Sprutbytet där personer som använder droger får hjälp.

Tillsammans med Katja Troberg leder hon Naloxonprojektet som startade i Region Skåne för drygt ett år sedan. Syftet med projektet är att erbjuda Naloxon till personer som brukar opioider som heroin, tramadol, metadon och fentanyl och därmed förebygga narkotikarelaterade skador och dödsfall.

Läkemedlet skrivs ut till patienter som brukar opioider och har kontakt med vården, till exempel Sprutbyten och LARO-mottagningar (rehabilitering för opioidberoende).

Responsen hos de patienter som fått tillgång till naloxon har varit väldigt positiv. De vittnar om hur tryggt det känns att ha kitet till hands och veta att man kan hjälpa en vän om det värsta skulle hända.

– Vid utbildningar får vi kommentarer som ”tänk om det här hade funnits tidigare, då hade min sambo levt i dag” och ”det här skulle alla ha”, säger Katja Troberg.

Lagstiftningen medger bara att naloxon skrivs ut till den som själv brukar opioider. Men den som drabbas av en överdos blir ju medvetslös och kan inte rädda sig själv. Förutsättningen är därför att personer i närheten har tillgång till sprejet och kan använda det.

– Vi uppmanar våra att patienter att berätta för personer i sin närhet var man förvarar kitet och visa dem hur man använder det, säger Katja Troberg.

Naloxonprojektet i Skåne har väckt stort intresse från andra regioner och från myndigheter som kriminalvården.

– Många har hört av sig och velat ta del av vårt utbildningsmaterial och jag vet att företaget som syr de röda väskorna åt oss har fått beställningar från andra delar av landet, säger Pernilla Isendahl.

Naloxonprojektet

  • Naloxon är ett motgift som tar bort effekten av opioider (heroin, tramadol, fentanyl, metadon) och häver en överdos. Men det ger inget rus och kan inte missbrukas.
  • En överdos av opioider kan ge bestående skador på inre organ eller leda till döden.
  • Sverige har en hög narkotikarelaterade dödlighet jämfört med andra EU-länder.
  • Sedan ett år tillbaka skrivs naloxon ut på inom beroendevården i hela Skåne. Projektet ska pågå i tre år.
  • Både Världshälsoorganisationen och Socialstyrelsen rekommenderar att naloxon görs tillgängligt för personer som riskerar opioidöverdos.

Läs mer om naloxonprojektet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter