Mottagning Maria för unga med missbrukarproblem öppnad i Ystad

I augusti öppnades Mottagning Maria i Ystad på det gamla regementsområdet. Det betyder att Skåne nu har Maria-mottagningar på sex olika orter.

Grunden för mottagningarna är ett aktivt samarbete mellan kommuner och sjukvården för att hjälpa och behandla personer under 25 år med missbruksproblem. Även anhöriga och andra aktörer, som till exempel elevhälsan eller socialtjänsten, är välkomna att kontakta mottagningen.

Mottagningen vänder sig främst till boende i de samverkande kommunerna. Maria Ystad är ett samarbete mellan Region Skåne och kommunerna i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla.

Hjälpa unga i tid

Den nya mottagningen innebär att ungdomarna får en väg in för att söka hjälp, och att man kan komma igång tidigt med insatser. Den som vänder sig till mottagningen behöver inte ha ett etablerat missbruk för att söka sig hit, och insatserna sträcker sig från information till behandling. På mottagningen arbetar en läkare, en socionom, en sjuksköterska och en beteendevetare.

Fakta

I Region Skåne finns nu Maria-mottagningar på sex orter:
Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad och Ystad.

Mottagningen i Malmö startade 2005 och är den äldsta i Skåne. 

I kommuner som inte har något avtal med våra Maria-mottagningar hänvisas ungdomar till socialtjänsten eller vuxenpsykiatrin.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin handlingsplan kring missbruk och beroende bland ungdomar 13–25 år lyft fram Maria-mottagningarna som ett mycket gott exempel. En forskarstudie pågår vid Linnéuniversitetet som ska utvärdera utfallet av vården. Flera av mottagningarna i Skåne ingår i underlaget.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter