Miljoner till forskning för att bättre ta hand om donerade hjärtan

En ny metod i samband med hjärttransplantation gör det möjligt att transportera och förvara hjärtat från en donator under betydligt längre tid än vad som hittills varit möjligt.

Nu får Johan Nilsson, thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus, tillsammans med sin forskargrupp ett anslag på cirka 16 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till fortsatt forskning kring metoden.

Metoden innebär att det donerade hjärtat placeras i en specialbyggd box där hjärtat med hjälp av en maskin förses med viktiga substanser i en syresatt blodtillblandad lösning inför transplantationen. På det sättet förväntas förvaringstiden för det donerade hjärtat kunna förlängas från dagens cirka fyra timmar till åtminstone tolv timmar.

Elva transplantationer hittills

Den första transplantationen där den nya metoden användes genomfördes på Skånes universitetssjukhus i Lund i september 2017. Så här långt har boxen använts vid elva transplantationer på sjukhuset.

– Vi har än så länge inte sett något som gör att vi kan säga att den här metoden skulle vara sämre än den traditionella, snarare tvärtom, säger Johan Nilsson.

Patienter deltar i större studie

Med 16 miljoner kronor i finansiering kan forskargruppen nu göra en större studie kring den nya metoden. Cirka sextio patienter ska inkluderas i studien som beräknas pågå under tre år. Patienterna kommer att kunna följas upp med mer omfattande undersökningar.

– Vi kommer att jämföra den traditionella behandlingen med den nya metoden och försöka se om det finns skillnader i hur patienterna mår, i vilken utsträckning patienterna drabbas av komplikationer och även räkna på de hälsoekonomiska effekterna, säger Johan Nilsson.

Fler hjärtan att använda

Om den nya metoden fungerar bättre än den nuvarande får det stora konsekvenser för patienter i behov av ett nytt hjärta. Den förlängda förvaringstiden kan innebära att det blir möjligt att använda betydligt fler hjärtan till transplantation och i förlängningen kan fördelning och matchning av organ i Sverige förbättras.

– Det innebär i princip att vi kan hämta hjärtan för transplantation från hela Europa, säger Johan Nilsson.

Fakta

Metoden uppfanns av Stig Steen, tidigare thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus och senior professor vid Lund universitet. Han och hans forskargrupp har under många år visat att förvaringsmetoden fungerar i 24 timmar på djur.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter