Skånska skolor får lära sig mer om att förebygga självmord

I Skåne tar 15-20 ungdomar varje år sitt liv. För att vända utvecklingen får skånska skolor nu möjlighet att lära sig hur man talar om och förebygger självmord och psykisk ohälsa.

Det är Region Skåne som arrangerar en instruktörsutbildning för skolpersonal i programmet Youth Aware of Mental Health, YAM. Det är ett skolbaserat program som visat sig främja psykisk hälsa och minska självmord bland skolelever. Den bärande tanken i YAM är att lära ungdomar att våga tala om självmord.

– Vi vet att det finns mycket stigma kopplat till självmord och det är viktigt att våga prata om det som kan vara svårt i livet. Genom YAM kan vi rusta ungdomarna för livets svårigheter och ge möjlighet att prata om suicid under trygga former, säger Roy Brander, samordnare för Region Skånes handlingsplan för suicidprevention.

Tillsammans med Malin Scharffenberg, samordnare för regionens satsning på YAM, arbetar han med projektet.

Några kommuner har redan fått möjligheten använda YAM, och under våren kommer ännu fler kommuner att få information om YAM. Till hösten erbjuds ett tjugotal nya utbildningsplatser för YAM-instruktörer.

Fakta YAM

Youth Aware of Mental Health är utvecklat i samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och Columbia University, New York, USA.Programmet utvecklades och utvärderades ursprungligen i ett forskningsprojekt i tio europeiska länder där mer än 11 000 ungdomar med medianålder 15 år deltog.

Forskningsstudien var klar 2015 och observerade vid tolvmånadersuppföljningen en minskning av nya suicidförsök och allvarliga suicidtankar med 50 procent samt minskning av nya fall av svår till medelsvår depression med cirka 30 procent hos ungdomar som deltagit i YAM

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter