Skåne hittills utan kömiljard

Väntetiderna inom den specialiserade sjukvården fortsätter att minska runt om i landet. Det visar regionernas oktobersiffror.

Även om siffrorna förbättrats successivt under hösten, är tillgängligheten i Skåne lägre än förra året. Det innebär att Skåne inte tar del av de statliga medel som satsas på förbättrad tillgänglighet i vården - den så kallade kömiljarden. Ett omfattande och regionövergripande förbättringsarbete pågår.

Väntetider och tillgänglighet

Totalt väntar omkring 75 000 personer på tid till besök, operation eller behandling inom den specialiserade vården i Skåne. Väntetiderna i Skåne ligger på rikssnittet, men tillgängligheten har till skillnad från övriga regioner i Sverige, inte ökat under oktober jämfört med samma månad förra året. 

– Vi måste öka tillgängligheten till den skånska vården. Det har aldrig varit viktigare att tillvarata alla medarbetares insatser och nyttja våra resurser på bästa sätt. Det är allvarligt att så många får vänta på vård och vi har ett antal initiativ där vi med nya arbetssätt arbetar med en gemensam målbild för att lyckas och istället öka tillgängligheten för våra invånare som är i behov av vård, säger Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne.

Vården som ett sammanhållet system

Region Skåne har påbörjat ett regionövergripande arbete som spänner över alla verksamhetsområden i vården för att öka tillgängligheten.

Arbetet bedrivs gemensamt mellan hälso- och sjukvårdens förvaltningar och utgår från de politiska beslut som bland annat innefattar utökat primärvårdsuppdrag och specialisering av de mindre sjukhusen.

– Vårt uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god tillgänglighet. Då måste vi öka vår förmåga att göra kloka prioriteringar och öka samarbetet. Vi måste se vården som ett sammanhållet system, säger Alf Jönsson.

Fakta kömiljarden

Minst 71 procent har väntat kortare tid än 60 dagar för besök.

Region Skånes resultat:

  • Oktober 2018 72,2 procent
  • Oktober 2019 70,9 procent

Minst 71 procent har väntat kortare tid än 60 dagar för operation.

Region Skånes resultat:

  • Oktober 2018 58 procent
  • Oktober 2019 58,7 procent

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter