Hemsjukvård för barn kan stärka vardagsliv och hälsa

En ny avhandling från Lunds universitet visar att avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) kan stärka vardagsliv och hälsa för barn i alla åldrar vid olika stadier av akut, långvarig eller kronisk sjukdom.

– Genom ASIH kan allvarligt sjuka barn vårdas i hemmet tillsammans med sin familj, i ett skede när de behöver varandra som mest, säger Charlotte Castor, barnsjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Sedan 2013 erbjuder Region Skåne ASIH till alla invånare i Skåne, som är i behov av vård i hemmet, oavsett diagnos, prognos eller ålder.

I studien genomfördes intervjuer med 36 vårdgivare inom ASIH och 12 familjer i kombination med enkätstudier och hälsoekonomisk analys.

Personalen inom ASIH består av läkare, sjuksköterskor och andra kompetenser. Att vårda barn uppfattades som en personlig och professionell utmaning men också som givande och meningsfullt. 

Samarbete och kommunikation centralt

En majoritet av familjerna var nöjda med ASIH och betonade att vård i hemmet kunde ge förutsättningar för att familjens tid och resurser sparades så att vardagsliv och hälsa kunde stärkas. Men om samarbetet med barnsjukvården och ASIH-teamet brast blev situationen orolig och otrygg.

– Det vi ser i studien är att fungerande samarbete och förtroendefull kommunikation mellan familj, vårdgivare och barnsjukvården är avgörande för att familjer och personal ska känna förtroende och trygghet när ett barn vårdas i hemmet, säger Charlotte Castor.

Inte högre kostnad än sjukhusvård

Kostnaden för ASIH visade sig stå för en liten den av den totala hälso- och sjukvårdskostnaden och kostnaden för sjukvården ökade inte jämfört med vård utförd enbart på sjukhus.

Resultatet visar, i linje med tidigare forskning, att många familjer föredrar vård i hemmet framför vård på sjukhus, men också att vården kan genomföras utan ökade kostnader för hälso- och sjukvården.
– Förhoppningen är att studien kan ge vägledning och stöd för framtida organisation och implementering av ASIH för barn, säger Charlotte Castor.

Fakta om ASIH

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) för barn innebär att barnet i sitt eget hem får sjukvård som motsvarar den på sjukhuset. I Skåne utgår ASIH för barn från primärvården och finns fördelad på åtta lokala enheter i regionen.

Källa: Jon Ulvsgärd/LU.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter