Gemensamma väntelistor med start inom utvalda områden

Tillgängligheten till hälso- och sjukvård i Region Skåne behöver öka. Vi har fortsatt svårt att erbjuda patienter vård inom vårdgarantin inom många områden.

För att öka tillgängligheten krävs ökad samverkan och fler gemensamma insatser. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför beslutat att införa gemensamma väntelistor inom lämpliga områden. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag att återkomma med en plan för genomförandet.

- Vårt uppdrag är att öka den skånska tillgängligheten. Genom att införa regiongemensamma väntelistor inom utvalda elektiva områden där det är ett stort antal patienter som väntar skapar vi förutsättningar för samordning av befintliga resurser och minskar risken för suboptimal tillgänglighet, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter