Samarbete med Fontänhuset förskönar mottagning

Vuxenpsykiatrimottagning Drottninggatan i Malmö samarbetar med Fontänhuset i ett projekt där Fontänhusets medlemmar skapat konst, som nu blir fast utställning i en av korridorerna på mottagningen.

– Bakgrunden till samarbetet är att vi dels har lite tråkiga lokaler, och dels en önskan om att inkludera patientperspektivet i lokalerna, berättar enhetschef Linn Dahlén Ölander.

–  Vi hoppas att Fontänhusets konst ska bidra till en mer inbjudande miljö för såväl patienter och deras anhöriga som för medarbetarna på Drottninggatans öppenvårdsmottagning.

Proffs och amatörer

Projektet startade för ungefär ett år sedan. Drottninggatan köpte in en pall med tavelramar och cirka trettio personer och två handledare från Fontänhuset satte igång att skapa innehåll till ramarna.

– Rent praktiskt gick projektet till så att vi utformade ett ramverk som skulle vara enkelt för alla som ville att vara delaktiga i. Vi har inga originalverk utan scannar in allt - oavsett om man gör skulptur, tecknar, telefonklottrar eller målar. Proffs som amatörer kommer att finnas med i ett fantastiskt sammanhang, berättar projektledare Ronnie Kronblad på Fontänhuset.

I mottagningens lokaler

Nu är alla verk klara och inramade och de kommer allra först att visas upp i Fontänhusets lokaler under Gallerinatten i Malmö den 28 september. Därefter kommer de cirka 90 konstverken att installeras i Drottninggatans lokaler.

– Det är ett superspännande projekt på flera plan, säger Ronnie Kronblad. Dels skapar det meningsfullt arbete i vår arbetsrehabilitering, med konsten, planering och inramning. Dels har det skapat en plattform för alla kreativa medlemmar.

Om Fontänhuset

Fontänhuset är en frivillig social arbetsrehabilitering inom tidning, radio, restaurang och café. Det är som ett klubbhus där medlemmar kan finna rehabilitering och gemenskap på sina egna villkor. När man är redo erbjuds stöd ut till studier och arbetsliv.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter