Fall med kopparspiral som gått sönder

Ett antal kvinnor i Skåne har fått en kopparspiral av märket Novaplus T380 insatt som preventivmedel. Nu visar det sig att vissa av spiralerna är defekta.

Spiralen ger fortfarande ett önskat skydd mot graviditet, men i vissa fall har kopparspiralen gått sönder.

Totalt har 5 800 spiraler av märket Novaplus T380 levererats till Region Skåne och använts under perioden januari 2015 till februari 2018. Hittills har ett 100-tal fall rapporterats där spiralen gått sönder - oftast i samband med att den ska plockas ut.

Sedan tillverkaren slog larm och informerade om felet har Region Skåne slutat använda det här fabrikatet av kopparspiral.

På 1177.se finns mer information om situationen, och Håkan Miörner, tillförordnad regional chefläkare Region Skåne, ger svar på ett antal frågor för att minska onödig oro.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter