Bättre vård med hjälp av patienterna

Om du som patient inte är nöjd med den vård du fått, kan du klaga hos Patientnämnden Skåne. Men vad händer med klagomålen? Det ger patientnämndens nya analys svar på.

Patienternas klagomål är en värdefull källa till kunskap som kan bidra till att förändra och förbättra vården. I patientnämndens uppdrag ligger också att analysera inkomna klagomål på ett sätt som gör att vården enkelt kan använda dem i sitt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Patientnämnden Skåne kom precis med sin analys där man kan läsa om några av de 245 klagomål från 2019, som ledde till förbättringar.

Förbättringar inom olika områden

Vården har använt sig av patienternas klagomål och berättelser på flera olika sätt. Synpunkter har bidragit till en mer patientsäker vård genom att rutiner som brustit uppmärksammats i personalgruppen. Patienternas erfarenheter har också lett till att verksamheterna ändrat rutiner eller utvecklat nya.

Verksamheterna har också använt sig av verkliga patientberättelser när de vidareutbildat sin personal, och på sätt kan patienterna medverka i vårdens förbättringsarbete.

Den nya analysen kan vara ett stöd för vården i frågor som rör patientens synpunkter och klagomål, och hur dessa kan användas för att förbättra verksamheten.

Har du synpunkter på vården?

Patientnämnden är en viktig väg för dig som patient att lämna synpunkter. Du kan också välja att kontakta den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter