Bättre tillgänglighet ger del av kömiljard till Skåne

Väntetiderna inom den specialiserade vården har minskat i Skåne. Det visar slutredovisningen av de siffror som ligger till grund för den så kallade kömiljarden.

SKR (Sveriges kommuner och regioner) har nu publicerat november månads siffror för tillgänglighet till den specialiserade vården. Det är också årets sista rapportering för den så kallade kömiljarden.

Totalt var det 16 av 21 regioner som nådde målet att minst 71 procent av patienterna får ett första besök i den specialiserade vården inom 60 dagar. Dessutom har 15 av 21 regioner minskat väntetiderna till operation eller behandling inom den specialiserade vården i november 2019 jämfört med samma månad förra året.

Väntetider på rikssnittet

I Skåne väntar omkring 75 000 personer på tid till besök, operation eller behandling inom den specialiserade vården i Skåne. Tillgängligheten för november månad har ökat något och väntetiderna i Skåne är nu som rikssnittet.

- Det är mycket glädjande att trenden har vänt. Nu gäller det att vi fortsätter att öka tillgängligheten för våra patienter i den skånska vården. Det kan vi bara göra med gemensamma krafter. Vi har ett antal initiativ där vi med nya arbetssätt arbetar med en gemensam målbild för att lyckas och därmed ytterligare öka tillgängligheten för våra invånare som är i behov av vård, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Öka samarbetet

Region Skåne har påbörjat ett regionövergripande arbete som spänner över alla verksamhetsområden i vården för att öka tillgängligheten. Arbetet bedrivs gemensamt mellan hälso- och sjukvårdens förvaltningar och utgår från de politiska beslut som bland annat innefattar utökat primärvårdsuppdrag och specialisering av de mindre sjukhusen.

- Vårt uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god tillgänglighet. Då måste vi öka vår förmåga att göra kloka prioriteringar och öka samarbetet. Vi måste se vården som ett sammanhållet system. Det har aldrig varit viktigare att tillvarata alla medarbetares insatser och nyttja våra resurser på bästa sätt. Med en stabil ekonomi får vi en ökad trygghet och möjlighet att investera för framtiden och nu intensifierar vi det arbetet, både kortsiktigt och med ett långsiktigt perspektiv, säger Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne.

Resultat för november

Minst 71 procent har väntat kortare tid än 60 dagar för besök

Region Skånes resultat:

  • November 2018: 73 procent
  • November 2019: 71, 4 procent

Minst 71 procent har väntat kortare tid än 60 dagar för operation

Region Skånes resultat:

  • November 2018: 59, 6 procent
  • November 2019: 60,1 procent

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter