Arbetsinsats ger kömiljard och får beröm från politiken

Den 18 december fick Centralsjukhuset Kristianstad besök av högsta politiska ledningen i Region Skåne.

Anledningen var CSK:s fina tillgänglighetssiffror på cirka 90 procent för besök, operation och åtgärd, som leder till att Region Skåne får ta del den statliga kömiljarden.

– Tack vare medarbetarnas arbete och CSK:s samordning och struktur står det klart att vi får 27 miljoner kronor från staten, den så kallade kömiljarden. Ni gör skillnad för hela Region Skåne och våra patienter, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande.

– Vi har samma bekymmer som resten av Sverige med brist på operationspersonal och vårdplatser. Trots detta har vi vänt trenden och vårt arbete med att minska väntetider till besök och operation har gett resultat. Det är fantastiska insatser av alla medarbetare på CSK som ligger bakom dessa fina resultat. Men även god operationsplanering, vissa strukturella förändringar i arbetet och samordning av patienter har gjort stor skillnad, säger sjukhuschef Johan Cosmo.

Hittat effektiva arbetssätt

Vecko- och månadsmöten, balans i operationsplanering utifrån kapacitet och god logistik är grunden för det effektiva arbetssättet på CSK. Ett exempel är minskade bytestider mellan operationer, då vårdpersonalen tar hand om patienter istället för att städa operationssalar.

– Det är ett lagarbete av alla yrkeskategorier i olika team, säger Mats Molt biträdande sjukhuschef.

– Nu fortsätter CSK med det framgångsrika koncept där den akuta vården är skild från den planerade. Målet är att öka tillgängligheten ytterligare. Det är ett ständigt pågående arbete där vi med gemensamma krafter arbetar vidare med tillgänglighet, patientsäkerhet och arbetsmiljö, avslutar Johan Cosmo.

Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen, besökte CSK tillsammans med Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och Per Einarsson (KD), ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden. Även Patrik Holmberg (C), ordförande och Dan Ishaq (M), 1:e vice ordförande i Kristianstads sjukhusstyrelse deltog vid besöket.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter