Ändring i vårdgarantin ska ge snabbare hjälp

Riksdagen beslutade i våras att vårdgarantin i primärvården ska förstärkas från och med 1 januari 2019.

Förstärkningen innebär att du som patient ska få träffa rätt kompetens inom tre dagar för ett nytt eller försämrat hälsoproblem. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Tidigare sa vårdgarantin att du skulle få besöka läkare på vårdcentral inom sju dagar.

Satsningen genomförs för att du ska kunna få hjälp snabbare, samtidigt som du ska få träffa personal som bäst möter dina behov.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter