Akutsjukvård prioriterad under tuff sommarperiod

Sommaren står för dörren och precis som vanligt är det en tuff period för sjukvården. Vården ska fungera för patienter och personal samtidigt som vårdens 28 000 anställda ska ha semester.

Under sommaren måste vården klara sig med mindre personal och måste därför anpassa verksamheten. Så är det varje år och det gäller hela landet. Region Skåne möter denna utmaning med gemensam regional planering.

– Vårt uppdrag är att erbjuda bästa möjliga vård under en period då våra medarbetare samtidigt ska få sin välförtjänta semester. Då gäller att använda våra gemensamma resurser så klokt som möjligt, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Alla akutmottagningar öppna

Liksom tidigare har Region Skåne en noggrann regional planering inför sommarperiodens 12 veckor (10 juni till 1 september). Prioritet ett är att alltid säkerställa att akutsjukvården fungerar och att patienter med livshotande tillstånd, allvarliga sjukdomar, och patienter i livets slutskede får den vård de behöver trots att antalet vårdplatser minskar.

I sommar är samtliga akutmottagningar öppna och förlossningssjukvården fungerar som vanligt. Däremot kan patienter med lättare åkommor få vänta. Antalet operationer minskar under sommarperioden genom att planerad verksamhet flyttas till när verksamheten åter är igång som vanligt.

Skånes 84 offentliga vårdcentraler kommer i stort sett vara öppna som vanligt men kommer att prioritera akuta besök. Några vårdcentraler kommer dock att samordnas och i enstaka fall minskar öppettiderna.

Svårt att rekrytera

Trots att arbetet med att hitta ersättare till ordinarie medarbetare pågår hela året är det mycket svårt att rekrytera främst sjuksköterskor men även fysioterapeuter och medicinska sekreterare. Detta gör att precis som tidigare år får medarbetare i vården som tar ut få semesterdagar under sommarperioden ersättning för detta i form av ett engångsbelopp.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter