Sepsiskedjan

13 september är internationella sepsisdagen

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som innebär att en infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska.

Varje år drabbas omkring 40 000 svenskar av sepsis, det som tidigare kallades för blodförgiftning. Det är mycket viktigt att upptäcka och behandla sepsis snabbt. Tack vare en ny arbetsmodell, den så kallade sepsiskedjan, har sjukvården inom Region Skåne blivit mycket bättre på att snabbt identifiera och behandla de som drabbas.

Kedjan börjar redan hos ambulanspersonalen. De utlöser ett sepsislarm som ser till att korrekt behandling kan sättas in så fort patienten anländer till akutmottagningen.

I dag finns sepsiskedjan och sepsisteam på samtliga sjukhus i Skåne. I filmen kan du lära dig mer om sepsiskedjan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter