Samordning och prioritering klarar vården i sommar

Över hela Region Skåne samordnas resurserna för att erbjuda bästa möjliga vård till patienterna under en period då 28 000 medarbetare ska ha semester.

- Prio 1 är att alltid säkerställa att akutsjukvården fungerar och att patienter med livshotande tillstånd, allvarliga sjukdomar, och patienter i livets slutskede får den vård de behöver. Detta kommer vi att klara i sommar genom våra fantastiska medarbetare och genom att alla hjälps åt, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Samtliga akutmottagningar är öppna och förlossningssjukvården ska fungera som vanligt. Varje sommar är utmanande vad gäller tillgängliga vårdplatser vilket även förväntas denna sommar. Därför kan patienter med lindrigare åkommor få vänta, och planerad verksamhet flyttas vid behov till efter sommarperioden.

Sommarplaneringen bygger på att samordna vårdens resurser i hela Skåne. Det innebär täta avstämningar kring var det finns ledig kapacitet. För patienter kan det ibland innebära att vård erbjuds vid en annan ort än den närmaste. För att frigöra resurser samarbetar sjukhusen också med kommunerna kring snabb hemtagning av de patienter som inte behöver vara kvar.

En nyhet för i år är samordning för dialyspatienter. Vidare kommer ett regionalt operationsteam att avlasta sjukhusen med bland annat canceroperationer.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter