Vårdcentralen Anderslöv utsedd till Skånes bästa vårdcentral 2018

Vårdcentralen Anderslöv har fått utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2018. Tillgänglighet, kvalitet, god bemanning och fast läkarkontakt är några av de saker som vårdcentralen har lyckats bra med.

Förutom Vårdcentralen Anderslöv var Vårdcentralen Klippan och Capio Citykliniken Mariastaden i Helsingborg nominerade till utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2018. 

– Det känns helt underbart. Det är på något sätt ett erkännande för allt det hårda arbete som alla utför på vårdcentralen, säger Charlotta Åkesson, verksamhetschef på den vinnande vårdcentralen i Anderslöv.

Motivering

Motiveringen lyder: ”Utmärkta resultat i Nationella patientenkäten. God bemanning, aktivt utvecklings-, förbättrings- och patientsäkerhetsarbete, hög tillgänglighet och kvalitet, fast läkarkontakt, fungerande uppföljning och kallelsesystem avseende kroniskt sjuka samt ett väl utvecklat samarbete med den kommunala sjukvården gör Vårdcentralen Anderslöv till en värdig vinnare av Skånes bästa vårdcentral 2018.”

Utmärkelsen ger Vårdcentralen Anderslöv en prissumma på 60 000 kronor och ett glasäpple designat av Hanne Dreutler. 

Patientomdömen och kvalitet

Skånes bästa vårdcentral är en årlig utmärkelse. Det bedömningskriterium som väger tyngst för utmärkelsen är patientomdömen i den nationella patientenkäten och vårdcentralens kvalitetsresultat inom utvalda områden, som till exempel olämpliga läkemedel till äldre och antibiotikatryck.  

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter