Fler platser för blivande sjuksköterskor i Trelleborg och Ystad

Det ska bli lättare för sjuksköterskestudenter i Skåne att utbilda sig nära hemorten. Från nästa höst dubbleras antalet öronmärkta platser för blivande sjuksköterskor i Trelleborg och Ystad.

En stor del av den treåriga utbildningen till sjuksköterska består av praktiska moment i vården, så kallad verksamhetsförlagd utbildning.

- Min vision är att fler killar och tjejer från Trelleborg och Ystad ska kunna få en del av sin utbildning på hemorten, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Ny överenskommelse

Genom en ny överenskommelse mellan Region Skåne och Malmö universitet utökas antalet öronmärkta platser från 8 till 16 i Trelleborg och i Ystad från och med hösten 2019. Fullt utbyggt är satsningen efter tre år. Då kommer 96 studenter få delar av sin utbildning på plats i Trelleborg respektive Ystad.

- Det här kommer att skapa större möjligheter att rekrytera sjuksköterskor och det är givetvis också bra för studenterna som inte behöver pendla till sin verksamhetsförlagda utbildning. Jag är mycket tacksam för det stora engagemang i frågan jag mött från Malmö universitet och våra nya sjukhuschefer i Trelleborg och Ystad. Det bådar gott för framtiden, säger Alf Jönsson.  

- Den här överenskommelsen betyder att sjukhusen kommer att ta ett större lokalt ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen. Det gör att fler kommer att kunna slutföra utbildningen och att de blivande sjuksköterskorna är ännu bättre förberedda för yrkeslivet, säger Carin Alm Roijer, prefekt vid Hälsa och samhälle på Malmö universitet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter