Sjuksköterskestudenter i Helsingborg och Ängelholm kan utbildas på hemorten

Det kommer att bli enklare för sjuksköterskestudenter i nordvästra Skåne att utbilda sig nära hemorten sedan ett 60-tal utbildningsplatser varje termin öronmärks för Helsingborg och Ängelholm.

Genom en ny överenskommelse mellan Region Skåne och Högskolan Kristianstad, införs lokal antagning till Helsingborg-Ängelholm, motsvarande 62 platser varje termin från och med hösten 2019.

För dessa studenter innebär det att all praktik, den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen, förläggs till nordvästra Skåne.

– Det här blir en stor förbättring för killar och tjejer som har sin bas i nordvästra Skåne och som vill läsa till sjuksköterska. De slipper pendla så mycket samtidigt som sjukvården får lättare att rekrytera, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Fler platser än tidigare i Ängelholm

Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör knappt hälften av sjuksköterskeutbildningen och för Ängelholms sjukhus till exempel, innebär det nya avtalet fler utbildningsplatser än tidigare. 

På Kristianstad högskola antas varje termin 120 sjuksköterskor. Utöver de 62 platserna med lokal antagning till Helsingborg/Ängelholm öronmärks 58 platser för Kristianstad/Hässleholm.

Trelleborg och Ystad

Region Skåne skrev i april i år en liknande överenskommelse med Malmö universitet. Det innebär att det varje termin öronmärkts 16 platser på sjuksköterskeutbildningen i Malmö för lokal antagning till Trelleborg och 16 platser för Ystad från och med nästa höst.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter