Självtest med posten får fler att lämna cellprov

I december inledde Region Skåne ett pilotprojekt kring självtest för gynekologisk cellprovtagning. Nästan 800 kvinnor skickade in det självtest de fick i brevlådan under projektet.

Eftersom försöket med självtest gett resultat kommer det nu att permanentas och omfatta alla kvinnor över 30 år som på sju år inte kommit till den undersökning de kallats till.

Självtesten gäller den gynekologiska hälsokontrollen för kvinnor som är äldre än 30 år eftersom det är i den åldersgruppen som HPV-analys (Humant Papillom Virus) utförs på cellprovet. 

Utskicket består av bland annat bomullspinne för provtagning, provtagningsanvisning, transporthylsa och svarsbrev. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter