Region Skåne sänker kostnaden för hyrpersonal

För fjärde kvartalet i rad sänker Region Skåne kostnaderna för inhyrd personal. I Sverige finns det bara ett annat landsting som lägger lika låg andel av den totala personalkostnaden på hyrpersonal.

– Det är mycket glädjande att det intensiva arbete som görs i verksamheterna på att minska beroendet av hyrpersonal håller i sig. Fler fast anställda medarbetare ger ökad trygghet och medicinsk kvalitet för våra patienter och bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger HR-direktör Karin Melander.

Svenska landsting och regioner arbetar sedan drygt ett år tillsammans för att minska beroendet av inhyrd personal. Målet är att nå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019. Minskade hyrpersonalkostnader är ett sätt att mäta hur det går med satsningen.

Störst framsteg inom psykiatrin

En rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL), visar att största förbättringen har gjorts inom psykiatrin, där arbetet med att minska beroendet pågått längre än inom övrig vård. Psykiatri Skåne började arbeta för att bli oberoende av hyrläkare i augusti 2016 och har idag 25 fler tillsvidareanställda läkare än då, och inga hyrläkare.

Bättre kontinuitet för patienterna

Primärvården är ännu inte oberoende av hyrläkare, men distriktsläkaren Svetlana Dojcinovic-Markovic valde i höstas att bli tillsvidareanställd på vårdcentralen Östermalm i Kristianstad där hon tidigare hade arbetat som bemanningsanställd. Hon lyckades övertala först en, sedan ytterligare en kollega, att också ta anställning på Östermalm. Med flera kompetenta kollegor blir jobbet både lättare och roligare.

– Med fast anställning får man en bättre kontinuitet i patientkontakterna. Det är en förutsättning för en god vård, säger hon.

På rätt väg

Av Region Skånes totala kostnad för personal lades 1,8 procent på hyrpersonal under det fjärde kvartalet 2017. I en nationell jämförelse lägger bara Region Östergötland lika liten andel på hyrpersonal. Framförallt är det hyrläkare som minskar.

– Vi är definitivt på rätt väg, men vi har fortfarande mycket arbete kvar att göra, säger Karin Melander.

Läs mer om minskat beroende av hyrpersonal på SKL

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter