Region Skåne oberoende av hyrpersonal

Region Skånes kostnader för hyrpersonal har sänkts stadigt det senaste året och betraktas nu med nationella mått som oberoende av inhyrd personal.

- Vi är på rätt väg och jag är stolt över hela organisationen som på många olika sätt arbetat med att göra det möjligt att bli oberoende av hyrpersonal. Vi lutar oss inte tillbaka utan fortsätter vårt arbete, säger Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne.

Region Skånes mål, tillsammans med övriga regioner och landsting i Sverige, är en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten. Detta för att skapa kontinuitet som i sin tur ger högre patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö.

Det nationellt satta målet för att vara oberoende av hyrpersonal är kostnader motsvarande två procent av personalkostnaderna. Region Skåne ligger tillsammans med Östergötland under denna gräns. För årets första tre månader motsvarar hyrpersonalkostnaderna 1,3 procent av personalkostnaderna för Region Skåne.

- Jag vill rikta ett tack till alla medarbetare inom Region Skåne som väljer att vara anställda hos oss. De bidrar alla till den kontinuitet som behövs för att vi ska kunna ge god vård till patienterna och skapa arbetsplatser där medarbetarna trivs. Att vi jobbar med hyrpersonalfrågan tillsammans över hela Sverige är viktigt för att nå resultat, säger Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne.

Inhyrd personal är fortsatt en resurs när inget annat alternativ finns, men det ska vara vid så få tillfällen som möjligt.

Läs mer om hyrpersonalkostnader inom svenska landsting och regioner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter